EU har lagstiftat att du ska kunna byta ditt iPhonebatteri

Vad händer

EU har beslutat att batterier ska kunna bytas ut av slutanvändaren av nya produkter.

Kontext

Enligt ny EU- lagstiftining 2027 ska alla bärbara batterier i apparater kunna bytas ut av slutanvändaren. Fordonsbatterier ska kunna bytas ut av oberoende yrkesutövare. Även krav på återvinning finns med i beslutet, till exempel att åttio procent av all litium ska återvinnas senast år 2031.

Ett elektroniskt produktpass för större batterier införs från 2026 med information om batteriets komponenter och återvunnet innehåll.

Cirkulära Affärer: EU tvingar fram batteribyte

Producenten ska se till batteriets hela livscykel och man har satt upp mål för materialåtervinning och ett utökat producentansvar för uttjänta produkter.

Vad har det för betydelse

För företag är återvinning billigt. När metoderna utvecklats och processerna är på plats är återvinning lite som solenergi eller vindkraft, råmaterialet är gratis. Istället för förbrukning, använder vi samma material om och om igen.

Grow Sverige: Den svenska modellen

I nyheterna

Lämna ett svar