Solenergi ger liv för mossor och svampar i torra landskap

Vad händer

Solenergi kan hjälpa djur- och växtliv i torra miljöer att frodas i bioskorpan.

Kontext

Biocrusts, or biological soil crusts, are communities of living organisms. These industrious microbes include cyanobacteria, green algae, fungi, lichens, and mosses, forming a thin layer on the surface of soils in arid and semi-arid ecosystems.

Phys.org: Using solar farms to generate fresh desert soil crust

I riktigt torra landskap finns ett rikt djur- och växtliv i det översta jordlagret, så kallade bioskorpor, bestående av bakterier, alger, svampar och mossor. Solenergi kan skydda detta biologiska samhälle med sin skugga ungefär på samma sätt som agrivoltaics hjälper grödor att växa på åkrar.

crustivoltaics, where solar power plants are used as ad hoc biocrusts nurseries

Nature: Dual use of solar power plants as biocrust nurseries for large-scale arid soil restoration

Vad har det för betydelse

I ett forskningsprojekt bidrog solpaneler till ett ökat antal bioskorpor med större biomassa än i öppna landskap med liknande jordegenskaper. Med skuggan från solpanelerna skyddas bioskorpor från överhettning och kan frodas och växa.

We show experimentally that solar plants indeed promote the formation of biocrust over neighbouring soils, doubling biocrust biomass and tripling biocrust cover, and that after biocrust harvesting, recovery is swift particularly if re-inoculated. Our results point to a mode of continuous dual operation that is not only effective and socioeconomically attractive but can also increase capacity by orders of magnitude to reach regional scales.

Nature: Dual use of solar power plants as biocrust nurseries for large-scale arid soil restoration

I nyheterna

Lämna ett svar