Solenergi på nya ytor

Solenergin utvecklas globalt och fokus är på att få ut mer elektricitet från varje solcell. Även form och utseende utvecklas vilket leder till att solenergi kan monteras och etableras på nya ytor.

Agrivoltaics

Agrivoltaics handlar om att kombinera solenergi med jordbruk för att utnyttja ytorna bättre men också för att ge skugga åt grödor och boskap.

Agrivoltaics– kombination av solenergi och jordbruk

Balkonger

ETC Bygg har ögonen på nya ytor för solpaneler, till exempel balkongerna på hyreshus. I Malmö planerar man att bygga ett hyreshus med balkonger där räcken och staket helt består av solpaneler.

Fasader

Soltech Energy säljer solenergi och satsar på tak, fasader och andra ytor som tidigare inte använts för elproduktion.

Parkeringsplatser

En yta som redan är exploaterad är parkeringsplatser. Frankrike har nu lagstiftat att alla nya parkeringsplatser ska täckas med solpaneler, för att producera elektricitet och för att skugga bilarna.

Fönster

Building-integrated photovoltaics är ett samlingsnamn för utveckling av teknik för att integrera solenergi i byggnader. Många menar att fönster har stor potential och en mängd företag och forskningslabb jobbar med att skapa transparenta solceller.

4 kommentarer

Lägg till din

Lämna ett svar