“ett av världens största energilager”

Vad händer

300 000 kubikmeter vatten ska lagras, motsvarande 13 gigawattimmar fjärrvärme, i ett före detta oljelager i Västerås hamn. Stadsägda Mälarenergi planerar att producera mer elektricitet med hjälp av detta enorma energilager.

Vad har det för betydelse

Bergrum som används som energilager ger en större flexibilitet i fjärrvärmeproduktionen och kan därmed bidra till att jämna ut obalanser på elmarknaden i takt med att vi får en allt större andel av energi från vind och sol.

Tidningen Energi: Bergrummet som ska värma Västerås och frigöra mer el

Kontext

Sedan 1950-talet levererar Mälarenergi fjärrvärme från Kraftvärmeverket i Västerås. Idag har Mälarenergi det fjärde största fjärrvärmenätet i Sverige med 670 kilometer ledningar. Närmare 97% av Västerås tätort värms upp av fjärrvärme och även fjärrkyla.

Wikipedia: Mälarenergi

Med “termosen” kan man lagra 300 000 kubikmeter varmt vatten – det motsvarar halva Globen. När det sen blir extra kallt, använder man varmvattnet från termosen till fjärrvärmenätet – och då kan kraftverket producera maximalt med el, när elen behövs som bäst. 155 MW kan man leverera som mest – det motsvarar effekten från 200 vindkraftverk en normalblåsig dag.

SVT Nyheter: Bergrum i Västerås ska förvandlas till “termos”

Mellan raderna

Företaget Mälarenergi agerar ganska nyfiket och hela tiden med ett öga mot den infrastruktur Västeråsborna efterfrågar. Tillsammans med företaget Kraftpojkarna driver man Sveriges största solpark. Vid sekelskiftet började bolaget bygga ut fiberuppkoppling i ett stadsnät, en operatörsneutral infrastruktur.

I nyheterna


Hur mycket är en megawatt?

2 kommentarer

Lägg till din

Lämna ett svar