Varför känner jag mig optimistisk? (uppdatering)

Det finns all anledning att känna oro för naturen och samhällets framtid. Globalt ökar utsläppen vilket redan medför allvarliga konsekvenser. Vi vet faktiskt inte hur vi kan lösa klimatkrisen och rädda människors liv och hela samhällen men vi vet att det blir värre om vi inte agerar. Och nyhetsrapporteringen ger inte en speciellt munter bild.

Men…

Sverige växlar äntligen upp och ersätter kol, olja och gas med elektricitet. Framförallt är det orsaken till denna utveckling som ger anledning att känna optimism. Prisutvecklingen för fri energi fortsätter att gå i rätt riktning. Under flera decennier har solenergi, vindkraft och batterilagring gått ner i pris. Och i takt med sjunkande priser har fler köpt vilket öppnat för ytterligare prissänkningar och fler investeringar. Priskurvan når så småningom en platå men vi är inte där ännu. Priserna kommer fortsätta sjunka.

Fler industrier byter oljeeldning mot solpaneler och gasleveranser mot batterilagring. Hushåll i hela landet beställer solenergi och batterier. Vindkraften byggs ut mer och snabbare än någonsin.

Så ja jag känner optimism. Vi agerar!

Du kan bidra till denna utveckling. Investera i solenergi, vindkraft och batterierSpara i fri energi istället för på det vanliga bankkontot. Snacka med din lokala idrottsförening om att byta till luftvärmepump och solpaneler på klubbhuset och be den lokala ICA- handlaren sponsra. Varje utsläppsfri kilowattimme ersätter kolet, oljan och gasen.

Bildkälla: frisk skog

Lämna ett svar