Priset på solpaneler i Tyskland har sjunkit i snitt 6% varje månad sedan årsskiftet

Vad händer

Prisstatistik för solenergi i Tyskland visar att solpaneler sjunkit med 25 procent i pris sedan årsskiftet.

Kontext

For the fifth month in a row, module prices fell further by around 6% on average. The ongoing decline in prices has led to an overall average reduction of 25% across all module technologies since the start of the year.

PV Magazine: Solar module prices continue to fall

Stora lager med solpaneler fortsätter att pressa ner priserna på solenergi i Europa trots att Kinas råvarupriser stabiliserats. Tillverkare och försäljare går med förlust och för att tömma lagren erbjuder man rabatter och prisavdrag.

Pristrend för solpaneler från juli 2022 till juli 2023

PaneltypUtveckling från juli 2023 (%)Utveckling från januari 2023 (%)
High efficiency– 3,1– 22,5
Mainstream– 8,3– 26,7
Low Cost– 6,7– 26,3
Prisöversikt i augusti 2023

Priset på solpaneler är globalt och dessa siffror gäller i hög utsträckning även på den svenska marknaden.

Vad har det för betydelse

Kostnaden för solenergi har sjunkit i nästan femtio år från ungefär 800 kronor till 50 öre per watt. Kostnaden och priset kommer med all sannolikhet fortsätta sjunka det under 20- talet vilket beror på att solenergi är en teknologi, inte ett bränsle.

Solenergi har gemensamt med teknologier som mobiltelefoner och LED- lampor att de sätts ihop i fabriker och består av standardiserade komponenter. Det är en väldigt bra grund för effektivisering. Tillverkarna säljer mer ju billigare de kan tillverka solpanelerna. Med standardiserade komponenter innebär det att de optimerar produktionsflödet med robotisering, förenklade produkter och former som underlättar monteringen. Som en följd av effektiviseringen blir solpanelerna billigare att tillverka och försäljningspriset sjunker.

Grow Sverige: Solenergins kostnadskurva

Hur länge kommer priset fortsätta sjunka

Priset kommer sjunka väldigt snabbt det närmaste decenniet och sen en avtagande minskning under en längre tid. Effektiviseringar i en snabbt växande produktion kombinerat med billigare råmaterial innebär sjunkande kostnader i många år.

I nyheterna

Lämna ett svar