Solenergins kostnadskurva

Priset på solenergi sjunker, i Sverige och övriga världen. Varför är det så och hur länge kommer det fortsätta?

Kostnadskurvan

Kostnadskurvan är ett diagram som baseras på förändring i kostnaden för att tillverka en solpanel. Kurvan har pekat nedåt sedan sjuttiotalet då solpaneler började tillverkas i fabriker i större skala och kostnaden har fallit från ungefär 800 kronor till 50 öre per watt. Ingen annan energiform har genomgått en liknande förändring. Kostnaden för vindkraft har också fallit men inte så fort och mycket som solenergi.

En något mer rättvisande version av kostnadskurvan där vi ser att solenergi faktiskt fallit till 50 öre per watt.

Varför fortsätter kostnadskurvan att sjunka?

Att kostnaden fortsätter sjunka beror på att

👉 Solenergi är en teknologi, inte ett bränsle

Till skillnad från bensin och gas utvecklas solpaneler i fabriker på löpande band.

The fact is that solar power has more in common with your iPhone than a pile of coal. Both solar panels and iPhones are built with silicon semiconductors. They are manufactured millions at a time in huge, automated factories. But the biggest difference is that a pile of coal can only be used once where solar panels and your phone will continue providing value as long as you own them.

Freeing Energy: Why does the cost of renewable energy continue to get cheaper?

Solenergi har gemensamt med teknologier som mobiltelefoner och LED- lampor att de sätts ihop i fabriker och består av standardiserade komponenter. Det är en väldigt bra grund för effektivisering. Tillverkarna säljer mer ju billigare de kan tillverka solpanelerna. Med standardiserade komponenter innebär det att de optimerar produktionsflödet med robotisering, förenklade produkter och former som underlättar monteringen. Som en följd av effektiviseringen blir solpanelerna billigare att tillverka och försäljningspriset sjunker.

Hur länge kommer priset fortsätta sjunka

Väldigt snabbt det närmaste decenniet och sen en avtagande minskning under en längre tid. Effektiviseringar i en snabbt växande produktion kombinerat med billigare råmaterial innebär sjunkande kostnader i många år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *