Solenergi begränsas inte längre av finanseringen

Vad händer

Solenergin har nu passerat en global vändpunkt och finansiering är inte längre den begränsande faktorn.

Kontext

Tidskriften Nature har publicerat en forskaranalys av solenergins utbredning.

due to technological trajectories set in motion by past policy, a global irreversible solar tipping point may have passed where solar energy gradually comes to dominate global electricity markets, without any further climate policies

Nature: The momentum of the solar energy transition

Solenergi har blivit så lukrativt att finansiering inte längre är en begränsning (ur ett globalt perspektiv). Istället ser analytikerna andra potentiella hinder för uppväxlingen till fri energi.

  • Ett stabilt elnät när elektricitet kommer från solenergi och vindkraft.
  • Tillgång till finansiering i underutvecklade ekonomier.
  • Försörjningskedjornas kapacitet (mineraler…)
  • Politiskt motstånd från områden där många blir av med jobbet när kol, olja och gas försvinner.

Här är forskarnas bedömning av solenergins utbredning under tjugotalet.

Nature: The momentum of the solar energy transition

Vad har det för betydelse

Jag har svårt att förstå hur Sverige skulle kunna avvika från resten av världen vad gäller solenergi. Eftersom solenergi är en teknologi, inte ett bränsle, kommer priset styras av den globala marknaden (med små variationer). Att svenska priser på solenergi skulle avvika från övriga världen är lite som att en viss iPhonemodell skulle vara dyrare i Sverige än övriga världen.

Min bedömning är att efterfrågan och tillgången till solenergi kommer vara enorm. Priset kommer sjunka snabbt över hela världen i åtminstone ett decennium, sannolikt längre än så.

I nyheterna

Lämna ett svar