Varför kostnaden för solenergi sjunker snabbare än för de stora kraftslagen

Vad händer

Tillverkning av energiverktyg blir billigare ju fler verktyg som tillverkas medan konstruktion utomhus blir dyrare med tiden. Analytikern Ramez Naam visar logiken och följderna av denna dynamik.

Kontext

Wrights lag är ett väl utforskat fenomen. Varje fördubbling av enkla, fabrikstillverkade energiverktyg som solceller eller batterier leder till konstant sjunkande kostnader.

Similar phenomena to solar appear in semiconductors, automobiles, aircraft, batteries, wind power, consumer electronics, and pretty much any mass-manufactured good.

Construction costs, however, don’t show such a trend. Brian Potter at Construction Physics has a post today asking, “Does Construction Ever Get Cheaper?” The answer is pretty much no.

Ramez Naam on Twitter

Vindkraft har en långsammare inlärningskurva än solenergi till stor del på grund av allt arbete som behöver göras i fält, i synnerhet havsbaserad vindkraft. Samma problem med gas och kärnenergi.

Vad har det för betydelse

Följden är att om vi försöker sänka kostnaderna för energi (vilket vi gör) ska vi bygga så mycket som möjligt i fabriker och minimera mängden konstruktion och montering i fält. Minimera mängden arbete i fält; i sol- och vindkraftparker, på kraftverk, vid batteri- och energilager.

Bygg så mycket som möjligt i fabrik. Undvik fältarbete.

Mellan raderna

Så frågan är hur mycket som kan göras i fabriken kontra på fältet. Det avgör kostnadsutvecklingen och vilka energislag vi kommer köpa mer av.

I nyheterna

1 kommentar

Lägg till din

[…] Häromdagen nämnde jag teknologisk utveckling och att mängden tillverkning kontra konstruktion avg… Idag en kort fördjupning om vilka faktorer som spelar störst roll för produkters utveckling. Volts podcast intervjuar Abhishek Malhotra och Tobias Schmidt om inlärningskurvor. Avgörande för priset på en teknologi är hur enkel den är och hur mycket anpassningsåtgärder komponenterna kräver. […]

Lämna ett svar