Ingrid Capacity bygger 6 anläggningar i Sverige

Vad händer

Energilagring i Sverige tar snabba kliv mot att stabilisera elnätet. Ingrid Capacity är en av pionjärerna och företaget satsar stort på svenska lagringsanläggningar.

Kontext

På sex orter etablerar Ingrid Capacity ny energilagring; Eskilstuna, Falkenberg, Gävle, Sala, Varberg och Vimmerby. Tillsammans har de en effekt på 89 megawatt vilket innebär 100 megawattimmar lagrad elektricitet. Det är vad en kommun med 100 000 invånare – till exempel Gävle, Halmstad eller Sundsvall – förbrukar under en timme när den har sitt största effektbehov.

Under de närmaste nio månaderna planerar Ingrid Capacity sedan att byggstarta anläggningar med en kapacitet om ytterligare 300 MW. Det innebär att företaget innan 2024 års slut kommer att ha 400 MW i drift, främst i elområdena SE3 och SE4. Det motsvarar lite mer än en fjärdedel av Sveriges största kärnreaktor, Oskarshamn 3, eller 100 moderna vindkraftsturbiner när de producerar på full effekt.

Energinyheter.se: Ingrid Capacity bygger storskaliga energilager runt om i Sverige

Vad har det för betydelse

Tillskottet kan sänka priserna på balansmarknaden och användas för att minska behovet av investeringar i kablar och luftledningar. Det kan också kapa lokala och regionala konsumtionstoppar och fungera som en buffert mot extrempriser på spotmarknaden. Svenska Kraftnäts driftskostnader kan minska med flera miljarder kronor samtidigt som de sänker slutkundernas elkostnader.

Fem skäl till att storskaliga batterianläggningar blir en viktig del av framtidens energiinfrastruktur:

  • När andelen förnybar energi ökar i elnätet uppstår en stor utmaning för kraftsystemets stabilitet
  • Stor brist och efterfrågan på energilager som kan balansera och bidra till frekvensstabilitet i elnätet
  • Kommuners lokala elnät kan stödjas under belastningstoppar, vilket möjliggör utveckling av fler bostäder och verksamheter utan att elnätet behöver byggas om
  • Trygg och driftsäker eltillgång är en hörnsten i det svenska totalförsvaret
  • Kraftigt minskade kostnader för batterilagringsteknologi
Ingrid Capacity: Energilagring utjämnar toppar och ger stabilitet

I nyheterna

Lämna ett svar