Vi kommer ha flygande batterier i framtiden

Vad händer

Varuleveranser via drönare börjar ta fart med tysta lösningar som Ziplines P2.

Kontext

Pizza, mediciner, färskvatten och reservdelar har börjat levereras med drönare i ett antal länder. Människor upplever dock flera problem, framförallt att de stör, att ljudet från propellrarna låter högt och genomträngande.

Amerikanska Zipline, som hittills huvudsakligen arbetat i Rwanda med leveranser av medicinsk utrustning, har utvecklat en ny sorts drönare, P2, för leveranser av små varor.

Zipline’s drones (Zips) fly more than 300 feet above the ground and are nearly inaudible. When the Zip arrives at its destination, it hovers safely and quietly at that altitude, while its fully autonomous delivery droid maneuvers down a tether, steers to the correct location, and gently drops off its package to areas as small as a patio table or the front steps of a home.

Zipline Unveils New Autonomous System Capable of Quiet, Fast and Precise Home Delivery

Vad har det för betydelse

Batteriutvecklingen i världen går snabbare än de flesta förutspått och nya koncept och teknologier presenteras dagligen. Vi har börjat klippa navelsträngen till den energiförsörjning som stärkt och skyddat oss i industrisamhället. När batteridrivna teknologier får elektricitet från solenergi och vindkraft kommer marginalkostnaden för laddning närma sig noll. Vi kommer inte längre vara beroende av nationella elnät, även om de kommer vara till stor nytta under lång tid. Batterilagring innebär att vår materiella omgivning får liv och kan börja agera autonomt, fritt från sladdar, kablar och industrisamhällets begränsningar. Vi rör oss mot ett friare liv.

I nyheterna

Lämna ett svar