Är det bättre med solpaneler på hustak än i solparker?

Vad händer

Solparker dras med ett antal problem som hustak undviker.

Kontext

Solenergi på hustak har tydliga fördelar jämfört med solparker som

  • måste betala för ytorna som används
  • måste hantera storskalig överföring via elnätet
  • inte kan använda ytorna för andra syften

Mer än två procent av Floridas yta skulle krävas för att försörja staten med elektricitet från solenergi.

This land costs a lot of money. “Finding large tracts of land at a cost-effective price is the biggest challenge,” TECO spokesperson Cheri Jacobs told Florida Trend. FPL recently spent $348.5 million on 40,000 acres for solar. That money, which will be paid by utility customers, could be used to lease rooftops from the utility’s customers, saving money for everyone.

Tampa Bay: All solar is good, but here’s why rooftop solar is better

Grows läsare vet att det finns andra platser än hustak och solparker för att bygga solenergi men skribenten tar upp viktiga poänger. Solenergins styrkor är snabbhet, rörlighet och flexibilitet, något hustaken klarar bättre än solparker. Men även utrymmen mellan växthus och längs motorvägar kan fylla dessa behov och syften. Artikelförfattaren har flera andra intressanta förslag

Besides homes, schools, big box stores, strip centers, multi-family rentals and parking lots can be locations for solar.

Tampa Bay: All solar is good, but here’s why rooftop solar is better

I nyheterna

Lämna ett svar