På Hawaii används varmvattenberedare som batterier i ett virtuellt kraftverk

Vad händer

Företaget Shifted Energy använder varmvattenberedare för att skapa virtuella kraftverk som balanserar elnätet.

Kontext

3000 hushåll på öarna Oahu och Maui har utrustats med uppkopplade varmvattenberedarmoduler. Modulen ger Shifted Energy tillgång till 2,5 megawatt elektricitet att balansera elnätet med vid solenergins och vindkraftens snabba skiften i utbud.

Shifted Energy’s algorithms predict down to the kilowatt-hour just how much electricity each family needs to provide hot water at different hours of the day, giving utility Hawaiian Electric a resource that’s as reliable as a power plant in terms of flexibility and control.

Canary Media: This startup turns electric water heaters into grid batteries

Varmvattenberedarna fungerar även som batteri och kan laddas med överskott från solpaneler när elnätet är fullt.

Företagets teknik kan också användas till hembatterier och ladduttag för elbilar.

Vad har det för betydelse

Trots energiförluster vid konvertering från ett energislag till ett annat kan virtuella kraftverk erbjuda stora mängder elektricitet till elnätet när många hushåll deltar. Dessutom har en stor andel av hushållen varmvattenberedare, och inte bara i dyra villor, så metoden är tillgänglig för den bredare allmänheten.

En avgörande skillnad mellan industrisamhällets kraftjättar och det framväxande Batterisamhället är den hänsyn som fri energi tar till omgivningen och naturen. Att använda varmvatten för att balansera elnätet kan låta som en slösaktig idé men på platser med rätt förhållanden är detta en nyckel till samhällets energiförsörjning.

Hawaii is the first state to actively reward customers for using more power in ways like this as well as for using less of it, but it might not be the last. Absorbing excess power is a service that’s becoming more valuable on power grids that generate a surplus of renewable energy at certain times of the day.

Canary Media: This startup turns electric water heaters into grid batteries

I nyheterna

Lämna ett svar