Oktober rekordmånad för vindkraft

Vad händer

I oktober producerade svensk vindkraft 3,39 terawattimmar elektricitet, enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Kontext

2022 använde vi 172 terawattimmar elektricitet i Sverige. Under 2023 års första tio månader har vindkraften producerat 28,3 terawattimmar elektricitet, drygt 16 procent av vår totala användning förra året.

Oktober 2023 blev den bästa oktobermånaden hittills och den femte bästa vindkraftsmånaden någonsin.

Svensk Vindenergi: Vindkraften stod för 30 procent av elanvändningen under oktober

Månader då vindkraft producerat mer än 3 terawattimmar elektricitet

TidpunktTerawattimmar (TWh)
Januari 20224,26
Januari 20234,02
Februari 20233,93
Februari 20223,59
Oktober 20233,39
Mars 20233,36
Oktober 20223,35
Januari 20203,30
Oktober 20213,20
Mars 20223,20
September 20233,03
Mars 20213,01
November 20203,00
Svensk Vindenergi: Vindkraften stod för 30 procent av elanvändningen under oktober

Vad har det för betydelse

– Mer vindkraft i elsystemet pressar elpriserna eftersom vindkraftens produktionskostnad är låg. Vindkraftsutbyggnaden fortsätter och år 2025 går vindkraften om kärnkraften. Den blir då Sveriges näst största kraftslag.

Erik Almqvist, ansvarig elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi.

I nyheterna

Lämna ett svar