Öppna data om solenergi och vindkraft

Vad händer

I USA publicerar forskningsmyndigheten United States Geological Survey (USGS) data om solparker och vindturbiner öppet för allmänheten.

Kontext

USAs myndighet för geologisk information har börjat publicera data om solparker med kapacitet på över en megawatt.

Tillsammans med kartan anges

 • kapacitet
 • position
 • ytavgränsning
 • paneltyper
 • platsförhållanden (till exempel om det är ett agrivoltaiskt projekt)
 • startår

“Nearly 4,000 solar systems are mapped in this database, providing a crucial new asset for researchers, energy planners, government and the solar industry,”

Solar Power World: New database maps large-scale solar projects across the country

Tidigare i år började myndigheten göra samma sak för vindkraft. Här till exempel en detaljerad vy över vindturbiner i Iowa.

Detaljerad vy inzoomad på Iowa (som har mycket vindkraft)

och så här ser det ut när man zoomar ut

Utzoomad vy med staterna runt Iowa

Vad har det för betydelse

Informationen blir på detta sätt mycket mer lättillgänglig och användbar.

Förutom att allmänheten får tillgång till klar, aktuell information om energiläget kan forskare och utvecklare använda data på många sätt.

 • Studera trender
 • Planera framtida investeringar
 • Planera etablering och placering av solenergi
 • Analysera solenergins effekter på utsläpp och elnät
 • Studera solenergins påverkan på naturen
 • Bedöma behov av infrastruktur

I nyheterna

Lämna ett svar