Rullande backup

Fri energi (solenergi, vindkraft, batterilagring) är rörlig och flexibel. På kort tid går det att distribuera och aktivera både elproduktion och lagring, till exempel efter en storm eller en översvämning. Extra snabb och rörlig är lagringskapaciteten i elbilar och andra eldrivna fordon. Elbussar som har fler och större batterier än bilar kan leverera elektricitet till ett drabbat kvarter eller industriområde. Kostnaden för detta är mycket lägre än att etablera mobila generatorer som kräver både bränslen och personal. Givetvis minskar det både koldioxidutsläpp och föroreningar jämfört med dieselgeneratorer.

Projektet V2B Oakland utforskar detta område med skolbussar som i vanliga fall står still på dagarna. I samarbete med staden möts ett par företag som tillhandahåller delar som behövs för att få till en fungerande lösning. Varje buss tillhandahåller upp till 350 kilowattimmar elektricitet.

Each battery electric bus (BEB) will contribute six hours of backup power to the critical loads at the library, and each hydrogen fuel cell-electric bus (FCEB) will provide up to 11 continuous hours of backup power, displacing nearly 100 pounds of carbon emissions per hour compared to traditional diesel backup generators.

The Mobility House: First-of-its-Kind Vehicle-to-Building Resilience Hub Powered by Transit Buses

The goal is to prove out the technology and techniques to allow the thousands of electric buses coming onto U.S. roads in the coming years to be used in place of diesel generators for backup power when the grid fails, said Jason Hanlin, director of technology development at the Atlanta-based Center for Transportation and the Environment, which is taking a lead role on the project. 

Canary Media: Can electric buses serve as backup batteries on wheels?

V2B stands for ​“vehicle-to-building,” and it’s one of many flavors of technology that tap electric-vehicle batteries to power homes, buildings or the broader power grid.

Canary Media: Can electric buses serve as backup batteries on wheels?

Varje buss tillhandahåller upp till 350 000 wattimmar elektricitet.

Lämna ett svar