Elproduktion i Sverige december 2023

Totalt ökade elproduktionen i Sverige med 732 gigawattimmar i december 2023 jämfört med december 2022, en ökning med fem procent.

Solenergin gick upp 6 gigawattimmar, vattenkraften 306 och kärnkraften nästan en terawattimme. Vindkraften minskade med 177 gigawattimmar jämfört med november 2022 och värmekraften med 369 gigawattimmar.

Elproduktion i Sverige december 2023

Gigawattimmar (GWh)december 2023december 2022
Vattenkraft6 8076 501
Vindkraft2 8923 069
Solenergi148
Kärnkraft4 9593 993
Värmekraft1 3961 765
16 06815 336
Källa: SCB/ Statens energimyndighet

Elproduktion i Sverige december 2023

Källa: SCB/ Statens energimyndighet

Elproduktion i Sverige – december 2023 och 2022

Källa: SCB/ Statens energimyndighet

Källor

Lämna ett svar