Vindkraften är Tysklands största elproducent

Vad händer

Vindkraft producerade mer elektricitet än något annat energislag i Tyskland 2023.

Kontext

2023 producerade vindkraft för första gången mer elektricitet än något annat energislag och tog över toppositionen från kolet. 139 terawattimmar av Tysklands elektricitet producerades med vindkraft vilket motsvarade 31 procent av landets totala elproduktion.

Mer elektricitet genererades med vindkraft, vattenkraft och solenergi än med kol, gas och uran. Fri energi genererade 56 procent av landets elproduktion, tio procentenheter mer än 2022.

Regarding conventional sources, coal suffered a significant drop in 2023 (-30.8 percent), and its share in total electricity production fell to 26.1 percent from 33.2 percent in 2022.

reve: Germany: 56 percent of electricity came from wind (31%) and photovoltaics (12%) in 2023

I höstas prognosticerade finansminister Robert Habeck att Tysklands elförbrukning till hälften skulle täckas av fri energi vilket stämde väl med utfallet.

Vad har det för betydelse

Tyskland växlar snabbt upp från kol, olja och gas. Energiewende har lagt en grund för produktiva industrier för vindkraft och solenergi.

Källor

Lämna ett svar