Satellit börjar spåra metanutsläpp

Vad händer

Ett samarbete mellan amerikanska och nya zeeländska bolag och forskarlag har skickat ut en satellit som ska lokalisera och mäta metanutsläpp över hela världen.

Kontext

It is an Earth observation satellite that will monitor and study global methane emissions in order to combat climate change. The spacecraft will carry a high performance spectrometer methane sensing system, which will allow the spacecraft to take high resolution measurements of global methane emissions from roughly 50 major regions across Earth.

Wikipedia: MethaneSAT
Data Sneak Peek: An Inside Look at What MethaneSAT Will Measure

BAE Systems är företaget som utvecklat de högeffektiva spektrometerverktyg som monterats i satelliten och som läser in och tolkar utsläpp. Två känsliga spektrometrar mäter den del av det infraröda kortvågsspektrat där metan absorberar ljus.

BAE Systems: Measuring Methane Emissions

Vad har det för betydelse

MethaneSAT är konstruerad för att lokalisera och mäta metanutsläpp i världen mer precist än någonsin tidigare och på en global skala.

Verktyget ger beslutsfattare förmåga att spåra, kvantifiera och minska utsläppen. MethaneSAT kommer löpande övervaka områden med stor olje- och gasexploatering, utsläpp från industriellt jordbruk och andra metankällor.

Källor

Lämna ett svar