Solparker i Sverige ökar snabbt

Vad händer

Under 2023 godkände länsstyrelserna 191 solparker i Sverige, en ökning med 9 procent från 2022.

Kontext

Ökningen i solenergi 2023 motsvarar kapacitet på 1,3 gigawatt (miljarder watt) och elproduktion på 1,34 terawattimmar (tusen miljarder wattimmar) – lika mycket som användningen av elektricitet i 267 000 villor.

364 anmälningar för solparker väntar på beslut från
länsstyrelserna.

Tillsammans har de parker som väntar på beslut en installerad effekt på 11 308 MW och en förväntad elproduktion 11,8 TWh el.

Potentiell elproduktion för godkända solparker

En stor mängd solparker väntar på beslut. Statistiken från 2023 visar att Sverige fått fart på etableringen och att många väntar på att få bygga.

Godkända solparker191
Förväntad produktion (GWh)1 336
Solparker som väntar på beslut364
Potentiell produktion (GWh)11 798

Vad har det för betydelse

Svensk solenergiindustri har byggt upp produktionskapaciteten och vi kan förvänta oss accelererad etablering de kommande åren. Ännu mer om regeringen tar fram nationella strategier och signalerar till länsstyrelserna att solenergin kan utökas snabbare än något annat energislag.

de solparker som väntar på besked från länsstyrelserna kan byggas utan statliga subventioner och representerar investeringar på uppemot 80 miljarder kronor.

Energinyheter.se: Under 2023 blev solparker med el godkända för 267 000 villor

Källor

Lämna ett svar