Solenergi längs cykelvägar, bilvägar och järnvägsräls

Jag har skrivit om det flera gånger, vi kan med fördel bygga solenergi och vindkraft på exploaterad mark som vägar och industriområden.

Solenergi ovanför cykelvägar

Nu har ett österrikiskt företag, Mo Energy Systems, utvecklat ett standardiserat system för solpaneler vid cykelvägar. 12 meter långa strukturer med bredd mellan 2 och 4,5 meter. Konstruktionen inbegriper förankring och fungerar utan betonggrund eller utgrävning.

Deras konstruktion kan täcka 100 meter cykelväg på ett par dagar. Standardelementen är utformade för att kunna sträckas utan begränsning i längd.

Mo Energy Systems calculates that a km of cycle path with a width of 3 meters could generate around 450,000 kWh of electricity per year.

PV Magazine: Austrian startup offers standardized system for solar bike roads

Utöver solpaneler och ställningar har varje segment en struktur som innehåller kablar, inverterare och fundament.

Solenergi vid bil- och järnväg

Forskning som beställts av EU- kommissionen har tagit fram en systematisk genomgång av potential för solenergi vid vägar och järnvägar i Europa. Både ensidiga och dubbelsidiga vertikala solpaneler har stor potential längs vägar och järnvägar.

For their road analysis, the researchers used open-access spatially explicit data, a road network derived from the OpenStreetMap project, which is an open-access geographic database maintained by a community of volunteers, and highway datasets of the European Union. 

They identified motorways, trunk roads, and primary roads suitable for vertical PV installations and excluded secondary and tertiary roads, as well as sections with tunnels, bridges, and intersections.

PV Magazine: European roads, rails may host 403 GW of vertical PV

Forskarna kom fram till att EUs transportinfrastruktur kan rymma en kapacitet på 403 gigawatt solenergi och en årlig produktion på 391 terawattimmar elektricitet.

Science Direct: European transport infrastructure as a solar photovoltaic energy hub

Vad har det för betydelse

Samhället har gott om ytor både för solenergi och vindkraft. Vårt mål är att så fort som möjligt få upp så mycket fri energi som behövs för att ersätta all kol, olja och gas. Klimatmässigt innebär en mindre lönsam vindturbin längs en väg ett steg framåt och en värdefull investering. Vi har all anledning att satsa på exploaterad mark för att snabbt växla upp och minska utsläppen.

Källor

Lämna ett svar