Hur snabbt går det att sätta upp ett batterilager

Vad händer

Ingrid Capacity bygger två batterilager i Småland med byggstart nu och drift i september.

Kontext

Två batterilager byggs i Småland under sommaren, ett större i Värnamo med kapacitet på 20 megawatt (miljoner watt) och ytterligare ett i Vaggeryd med 11 megawatt kapacitet.

Lagren kommer främst att jobba mot Svenska kraftnäts nät, för att köpa el och ladda batterier när det finns överskott och sedan kunna leverera ut när kraften behövs som mest.

Värnamo Nyheter: Här planerar Ingrid bygga två nya batterilager (betalvägg)

När batterier är tillverkade går etablering på ett par månader.

– Vi kommer att ha byggt klart det hela till sommaren och det kommer att vara driftsatt i september månad. Det beror på att allt kommer prefabricerat hit. Teknikhuset är ihopplockat i fabriken och kommer att lyftas in på platsen, säger Jacob Bergström på Ingrid Capacity.

– Det är också det som är fördelen med energilagret, att det går så fort. Vi har en enorm omställning som kommer att ta en lång tid och det här är ett sätt att ligga steget före, säger Mikaela Sundström på Ingrid Capacity.

Värnamo.nu: Första spadtaget för hållbar satsning

Vad har det för betydelse

Investeringen sänker priserna på balansmarknaden, minskar behovet av investeringar i jordkablar och luftledningar samt minskar förbrukningstopparna. Lagren fungerar också som en buffert mot extrema priser.

Energilagren tar hand om elen när efterfrågan är låg och ger tillbaka den till systemet när efterfrågan är hög. Det ökar nyttjandegraden av det befintliga systemet och minskar kostnaderna för ny infrastruktur. Därför kommer energilagring att göra elsystemet mer flexibelt, motståndskraftigt och kostnadseffektivt och är en förutsättning för den gröna omställningen.

Värnamo.nu: Första spadtaget för hållbar satsning

Källor

Lämna ett svar