Hur mycket elektricitet behövs för att växla upp till grönt stål

Vad händer

Grönt stål är genomförbart men har en stor ekonomisk utmaning, det största hindret är att producera stora mängder elektricitet till låga priser.

Kontext

Grönt stål kommer bara vara möjligt att producera på platser med väldigt billig elektricitet. Om kostnaden för elektricitet och grön vätgasproduktion kan falla snabbare än kol kommer investeringarna bli alltmer attraktiva.

Grönt stål är tekniskt möjligt. Den stora frågan är om vi kan skala upp produktionen till de nivåer som behövs i mitten av seklet.

Vad krävs för att producera grönt stål

Ett ton stål kräver ungefär 4 megawattimmar (miljoner wattimmar) elektricitet. Processen kommer behöva ungefär 3 megawattimmar vätgas men med förluster behövs totalt 4 megawattimmar. I jämförelse med kol som kräver 6 megawattimmar är vätgasen alltså mer effektiv.

1,3 miljarder ton stål produceras varje år med masbågsugnar. Sammantaget betyder det att vi behöver 7000 terawattimmar (miljarder wattimmar) för att producera allt stål med vätgas. Världens elproduktion idag är ungefär 29 000 terawattimmar.

Att växla upp ståltillverkningen innebär alltså att vi måste producera 25 procent mer elektricitet än idag, en väldigt stor ökning.

Kostnaden hamnar på 1,3 tusen miljarder euro. Årliga kapitalkostnader hamnar då på 50 miljarder euro, ungefär tre procent av stålindustrins vinster.

Hanterbart ja men stora ekonomiska risker, både för företag och stater.

Källor

Lämna ett svar