Kinas solenergi och kolförbrukning rör sig i motsatta riktningar

Vad händer

Kinas elproduktion från solenergi i januari och februari närapå fördubblades jämfört med samma period 2023.

Kontext

Kina har 650 gigawatt solenergikapacitet och det förväntas öka till en terawatt de närmaste åren. Men prognoserna för 2024 har varit mer försiktiga än rekordåret 2023.

Solenergidata för januari och februari utmanar den bilden och visar att dubbelt så många solpaneler installerades som för ett år sedan!

The first numbers from 2024 are now in and the solar boom in China is showing no signs of slowing down. Capacity additions are tracking 80% faster than the start of last year.

Gavin Mooney

Kolförbrukningen minskar

Samma period som solenergin fördubblades har kolförbrukningen minskat med fyra procent.

För första gången sedan 2021 har Kinas elproduktion från kol fallit. Enligt data från landets statistikbyrå producerade Kina 734,23 miljoner ton kol i januari och februari förra året. Samma månader 2024 var produktionen 705,27 miljoner ton, en minskning med fyra procent.

Grow Sverige: Kinas elproduktion från kol minskade 4% jämfört med 2023

Kolförbrukningen i Kina kan redan ha nått sin topp. Landet bygger fortfarande kolkraftverk men nybyggnation är inte samma sak som att driva anläggningar. Kina använder bara 46 procent av sina kolkraftverk, en siffra som minskar i takt med att den fria energin ökar.

Vad har det för betydelse

När ökningen i utsläppsfri elproduktion passerar efterfrågan på elektricitet börjar Kinas utsläpp minska vilket analytiker bedömer kommer ske i år, långt tidigare än förväntat.

Källor

Lämna ett svar