Solenergi och batterilagring öppnar för autonoma hjälpredor

Tillämpningar som inte kräver tillförsel av bränsle och i många fall agerar självständigt blir möjliga med batterier, solenergi och vindkraft.

Smarta bojar

En 10 meter hög boj, synlig 3,5 meter ovanför vattenytan, 80 centimeter i diameter och utrustad med en LED- lampa. En tio meter lång kedja och sju ton betong håller bojen på plats.

Bojen är utrustad för distansstyrning och kontroll, drivs med solenergi och kan förses med sensorer som kommunicerar luftens fukthalt, ljusstyrka från solen och vindstyrkor.

Service och underhåll blir mer effektivt och minskar utsläpp eftersom servicebåtar bara skickas ut när något gått fel.

Smart boj vid Fjäderholmarna

Avsaltningsflotte

Avsaltningsflottar använder mekanisk energi från vågor kombinerat med solenergi för att avsalta vattnet samt testa och pumpa vattnet till land. Teknologin använder havsvatten och vågor för att skapa dricksvatten.

Boj för granskning av vattenkvalitet

Med solenergi kan en boj kontinuerligt kontrollera och kommunicera sjövattnets kvalitet.

The solar energy full floating automatic monitoring station is a set of economic buoy water quality monitoring data collection platform. The intelligent online monitoring system combines data transmission technology, cloud computing technology, solar power supply technology and modular measurement technology.

Desun Uniwill: Customized Online Solar Power Buoy for Water quality monitoring
Buoy for Water quality monitoring

Vad har det för betydelse

Självförsörjande och självgående teknologier kommer bli vanligare och höja nivån på mätningar, service och styrning av vår omvärld. Att göra liknande saker med fossila bränslen blir dyrt och kräver ständig påfyllning. Batterisamhället möjliggör en mängd funktioner och tillämpningar som inte varit möjliga eller ekonomiska i industrisamhället.

I nyheterna

Lämna ett svar