Slovakien blir kolfritt i sommar

Vad händer

Slovakien planerade ursprungligen att avsluta förbränning av kol till 2030 men har växlat upp och kommer bli helt fritt från kol vid halvårsskiftet i år.

Kontext

Slovakien stängde sitt sista elproducerande kolkraftverk i förra veckan. Kolkraftverket Vojany, störst i Tjeckoslovakien när det byggdes, har drivit två enheter med en kapacitet på 110 megawatt vardera. I slutet av juni stänger anläggningen ner verksamheten helt.

Vojany har knappt producerat någon elektricitet de senaste åren och gått dåligt ekonomiskt, framförallt på grund av fallande elpriser, höga kostnader för kol och utsläppsrätter.

Planen för Vojany är att omvandla marken och använda den som sol- och batteripark.

Slovakiens elproduktion 2022

Terawattimmar
Kärnkraft15,91
Vattenkraft3,7
Fossilgas2,18
Bioenergi1,71
Kol1,54
Olja1,03
Solenergi0,69
Totalt26,76

Slovakiens elproduktion (2010-2022)

Källa: Our World in Data

Vad har det för betydelse

Kol står för huvuddelen av Slovakiens utsläpp och att stänga ner Vojany innebär ett stort steg mot utsläppsfrihet.

Slovakiens utsläpp 2022

Miljarder ton koldioxid
Kol2,68
Olja0,64
Fossilgas0,51
Cement0,09

Kol får allt svårare att konkurrera med andra energislag men det är fortfarande billigast på många platser. I takt med att priserna på solenergi och vindkraft går ner minskar efterfrågan på kol och 2024 kommer innebära en vändpunkt för några av de största kolmarknaderna i världen, bland annat Kina.

Källor

Lämna ett svar