USA fortsätter minska sin kolförbrukning

Vad händer

Kolkraften i USA stod stilla mer än vanligt under 2023 och den totala förbrukningen fortsatte att minska.

Kontext

426 000 ton kol konsumerades 2023 i USA, varav drygt nittio procent (387 000 ton) till elproduktion. Så låg konsumtion har landet inte haft sedan 1960- talet. Tio procent av konsumtionen sker i industrin men där har förbrukningen minskat kontinuerligt sedan 1960- talet.

USAs totala kolförbrukning har minskat sedan 2007.

Orsaken till minskningen 2023 är ökad användning av fossilgas som sjunkit i pris och tillväxten av solenergi och vindkraft.

Enligt analysen Coal Cost Crossover 3.0: Local Renewables Plus Storage Create New Opportunities For Customer Savings And Community Reinvestment (producerad av Energy Innovation) är 209 av 210 kolkraftverk i USA dyrare att driva än ny vindkraft eller solenergi.

Coal Cost Crossover 3.0: Local Renewables Plus Storage Create New Opportunities For Customer Savings And Community Reinvestment
@AssaadRazzouk

Vad har det för betydelse

Kol är den enskilt största källan till koldioxidutsläpp och varje minskning i förbrukningen, även om den ersätts med fossilgas, innebär minskade totala utsläpp vilket är det enda naturen bryr sig om.

Källor

Lämna ett svar