Pumpkraft i mindre sluttningar

Vad händer

Pumpkraft kan appliceras i mindre sluttningar genom att använda tätare vätska än vatten.

Kontext

RheEnergise är ett brittiskt företag som utvecklat en pumpkraftteknik som använder en vätska med högre densitet än vatten. Vätskan, R-19, innebär att en mindre mängd vätska, och lägre höjdskillnad, behövs för att lagra energi och sedan omvandla den till elektricitet. Tekniken möjliggör lagringkapacitet mellan 10 och 50 megawatt.

The hillside projects would mimic the UK’s traditional hydropower plants by using surplus electricity to pump water uphill, and later releasing the water back down the hill through turbines to generate electricity when needed.

But the “high-intensity” hydro projects use a mineral-rich fluid, which has more than two and a half times the density of water, to create the same amount of electricity from slopes which are less than half as high.

The Guardian: Powering up: UK hills could be used as energy ‘batteries’
RheEnergise- How it Works

Ett pumpkraftverk kännetecknas av ett reversibelt system med två eller flera vattenreservoarer på olika höjder som är förbundna med en vattenledning eller tunnel. Reservoarerna kan vara sjöar eller anlagda bassänger, den lägre reservoaren kan vara en flod. Vatten kan sedan släppas på från den högre liggande reservoaren och genom en turbin producera elkraft, eller så kan vatten med hjälp av elkraft pumpas från den lägre reservoaren till den högre.

Wikipedia: Pumpkraftverk

Vad har det för betydelse

Pumpkraft är flexibelt eftersom det inte kräver gigantiska dammar som stoppar upp älvar och floder utan kan byggas där det finns höjdskillnader, det vill säga nästan överallt. Att som RheEnergise använda en vätska som är tätare än vatten möjliggör många fler platser för energilagring. Sverige har tusentals områden högre än 200 meter som skulle kunna användas i detta syfte.

I nyheterna

Lämna ett svar