Den långsiktiga planen för att lösa klimatkrisen.

Ett vanligt misstag i miljörörelsen är antagandet att människor förstår varför vi tycker som vi gör. Vi tror att människor delar vårt synsätt.

Men människor har olika värderingar, olika idé om vad som är rätt och fel.

När vi skriker för fulla halsar att jorden är på väg att haverera och SD svarar “men vi då, varför bryr sig ingen om svenskarna”, då fryser vi till och förundras över att deras egoistiska argument går hem i stugorna?

Förklaringen är att SD klart förmedlar vad de tror på och varför. Och de är väldigt tydliga 👉🏼 människor ska bry sig om sig själva.

Och just där blir det svårt för dig och mig för vi tycker ju inte så. Vi tycker såklart att människor ska ta hand om och bry sig om sig själva. Men… vi ska även bry oss om varandra. Den underliggande logiken för klimatfrågan är att vi människor bryr oss om varandra. Vi vill inte att någon ska fara illa och i synnerhet inte på grund av våra handlingar. Vi ska ta ansvar för våra handlingar och plocka upp efter oss, för oss själva och för varandra.

Den underliggande logiken för klimatfrågan är att vi människor bryr oss om varandra.

Människorna i SD tycker inte det. De har en annan idé om rätt och fel vilket medför att de värderar helt andra saker, som att gynna svenskar även då det sker på andra människors bekostnad. Och de har upprepat sin idé i många år, ur många perspektiv, för många människor och det har gett effekt. Människor börjar se världen med Jimmies ögon, förstå hans resonemang och känna som han.

Jobbigt, ja. Men vi kan påverka situationen. Vi kan förmedla vad vi tror på och varför.

När vi upprepar vår syn på livet och samhället, upprepar vårt synsätt och våra värderingar stärks våra idéer i människors tankar. Efterhand kommer de förstå vad vi menar, se världen med våra ögon och känna våra känslor. Det är den långsiktiga planen för att lösa klimatkrisen.

Bildkälla kram

Lämna ett svar