Industrins utsläpp är USAs stora utmaning i klimatkrisen

Vad händer

Stål, cement och kemikalier blir den största utsläppskällan i USA när elproduktion och transporter växlar upp till fri energi.

Kontext

Det får enorma effekter på utsläpp när en industri som drivs av kol växlar upp till solenergi, vindkraft och batterilagring. Rhodium Group bedömer att detta skifte kommer dröja i USA och inte ske tidigare än 2035.

Canary Media: Heavy industry is the next big climate problem to tackle

The Inflation Reduction Act innebär enorma investeringar, i fri energi och eldrivna fordon, som radikalt driver ner utsläppen från dessa sektorer.

Rhodium Group uppskattar i sin analys att transporter är den näst största utsläppskällan i USA 2035 men att utsläppen då minskat med 23 procent från 2022.

Industrin däremot förutspår de har inte minskat sina utsläpp överhuvudtaget.

Vad har det för betydelse

Rhodium Group är seriösa analytiker men att förutspå denna utveckling utan att ta in alla de satsningar som sker runtom i världen för att bygga grön stålindustri och grön cementindustri är märklig. Att SSAB byter ut sina koldrivna verksamheter i Luleå och Oskarshamn mot utsläppsfria motsvarigheter redan 2028 visar att det går och att det inte är någon småskalig eller teknologiskt märklig process. Så ta denna analys med en rejäl nypa salt.

Källor

Lämna ett svar