Hur fort sker uppväxlingen av solenergi och vindkraft?

Vad händer

Hannah Ritchie från Our World in Data jämför uppväxlingen till solenergi och vindkraft med kärnkraftens utbyggnad på sjuttio- och åttiotalen.

Kontext

I en del länder etableras nu solenergi och vindkraft snabbare än kärnkraften i flera av de större kärnkraftsnationerna på 70- och 80-talen, inklusive USA, Tyskland och Sydkorea. Däremot når de ännu inte utbyggnaden i de stora kärnkraftsländerna Sverige och Frankrike.

Årlig förändring i elproduktion från solenergi och vindkraft mellan 2013 och 2023

Till exempel, Danmark ökade sin elproduktion från solenergi och vindkraft med 178 kilowattimmar per person.

Den snabbaste uppväxlingen har skett de senaste fem åren. Kurvorna är nästan exponentiella så etableringen de senaste åren har varit mycket snabbare än den världen upplevde på tiotalet.

Vad händer om vi tittar på medelvärdet för solenergi och vindkraft de senaste fem åren istället för det senaste decenniet?

Mer än 300 kilowattimmar per person i ett par länder. Långt mer än de flesta länders etablering av kärnkraft på nittonhundratalet. Men Sverige och Frankrike byggde ut ännu mer kärnkraft.

En skillnad mellan nutid och 1970- tal är att många länder nu etablerar fri energi som ersättning för kol, olja och gas. Efterfrågan på elektricitet har varit statisk eller fallande. Kärnkraften byggdes ut för att möta en ökande efterfrågan.

This period of demand stagnation is going to end soon though, as electric cars, heating, and other sectors are shifted to the electricity grid. Countries are going to need a lot of extra power. Will this drive even faster deployment of solar and wind? Let’s hope so.

Sustainability by Numbers: Can solar and wind ever match the rollout rates of nuclear power in the 1970s and 1980s?

Men om vi bedömer världen som en helhet? Hur mycket har den fria energin och kärnkraften ökat totalt i jämförelse?

Som du ser har både solenergi och vindkraft de senaste fem åren gått om kärnkraftens etablering på åttiotalet.

I synnerhet solenergi utvecklas på ett sätt som lär fortsätta öka. När vi jämför de tre teknologierna från 1965 och framåt, årlig förändring i elproduktion per person

Vad har det för betydelse

Ökningen av global kärnkraft nådde sin topp vid 40 kilowattimmar per person. Solenergin kommer snabbt passera den nivån och fortsätta öka.

Källor

Lämna ett svar