Hyresrätt i Stockholm minskar el- och värmeanvändning med två tredjedelar

Vad händer

HSB Stockholm har genomfört en omfattande energirenovering av en fastighet i Västertorp vilket har resulterat i minskad el- och värmeanvändning med 66 procent.

Kontext

Projektet i fastigheten Skidstaven i stadsdelen Västertorp i Stockholm har minskat energianvändningen från 203 till 69 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

I den 70 år gamla fastigheten har HSB genomfört en mängd effektiviseringar och drastiskt minskat fastighetens energiförbrukning.

  • Montering av energieffektiva fönster och balkongdörrar
  • Tilläggsisolering samt fasadrenovering
  • FTX-system med utvändiga tilluftskanaler
  • Installation av ny bergvärmeanläggning
  • Installation av solceller på taken (96 paneler)
  • Energieffektiva torkskåp i tvättstugan, med värmeåtervinning
  • Installation av temperatur- och fuktgivare i samtliga lägenheter
  • Scada-system för övervakning och styrning av fastigheten
HSB: Kraftigt sänkt energianvändning i pilotprojekt

På åtta år har energianvändningen minskat med två tredjedelar.

Energinyheter.se: HSB Stockholm omvandlar äldre fastigheter till energieffektiva
HSB: Kraftigt sänkt energianvändning i pilotprojekt

Vad har det för betydelse

De boende i Skidstaven upplever efter renoveringen bland annat jämnare temperatur och bättre luft. Projektet visar att det är fullt möjligt att med tilläggsisolering, värmeåtervinning, bergvärme, solpaneler och andra energiverktyg nå samma energiprestanda i äldre flerbostadshus som i nyproducerade.

Källor

Lämna ett svar