Havsbaserad vindkraft växlar upp

Vad händer

Analytiker på Swedbank och Energimyndigheten förväntar sig en stor ökning av havsbaserad vindkraft i Sverige.

Kontext

Enligt Swedbank har Sverige en av de mest gynnsamma vindresurserna i Europa för havsbaserad vindkraft, med en potential på 280 terawattimmar per år, mer än dubbelt Sveriges totala elförbrukning. Under perioden 2022- 2027 bedöms elproduktion från vindkraft i Sverige öka från 33 till 53 terawattimmar elektricitet.

Tekniken för havsbaserad vindkraft utvecklas i hög takt. Större och mer effektiva vindturbiner installeras på djupare vatten vilket möjliggör en mer effektiv elproduktion. Samtidigt sjunker kostnaderna, vilket gör havsbaserad vindkraft mer konkurrenskraftig.

Ett exempel på den tekniska utvecklingen är projektet Moray East i Skottland, där Vestas installerar 160 vindturbiner med en total kapacitet på 950 megawatt. Varje turbin har en bladlängd på 115 meter och en höjd på 180 meter, vilket gör dem till de största i sitt slag.

1 megawatt = 1 miljon watt
1 gigawatt = 1 miljard watt

Kilowatt, megawatt, gigawatt, terawatt?

2023 invigdes Sveriges största havsbaserade vindkraftspark, Kriegers Flak, med en kapacitet på 402 megawatt. Större parker är under uppbyggnad, bland annat Nordostlandet och VikingaVind, med en total kapacitet på över 2 gigawatt.

I en rapport från IEA lyfts Sverige fram som ett av de länder som driver den globala tillväxten av havsbaserad vindkraft.

Källor

Lämna ett svar