De 10 länder som producerar mest elektricitet från solenergi

Kina, USA, Indien och Japan är världens fyra största elproducenter från solenergi.

Elproduktion från solenergi (prognos 2024)

Produktion (terawattimmar)
Kina584
USA238
Indien113
Japan110
Tyskland62
Brasilien52
Australien47
Spanien45
Italien31
Sydkorea29

Totalt producerades 29 479 terawattimmar elektricitet i världen 2023. Solenergin stod för 1630 terawattimmar elektricitet, 5,5 procent av den totala elproduktionen.

2022 producerade världen 28 843 terawattimmar elektricitet och solenergi utgjorde 1323 av dessa, alltså 4,6 procent.

2021 producerade solenergi 3,75 procent av världens elektricitet, 1056 terawattimmar av totalt 28 170 i världen.

2020 producerades 26 655 terawattimmar elektricitet och solenergin utgjorde 853 terawattimmar, motsvarande 3,2 procent.

Elproduktion från solenergi (2020- 2023)

Källa: Our World in Data

Källor

Lämna ett svar