Förbrukar fossila bränslen mindre vatten än solenergi, batterilager och vindkraft

Vatten är en bristvara på många platser i världen. Klimatkrisen riskerar att öka vattenbristen, både på grund av förändringar i klimatet och på grund av att elproduktion kräver vatten. Men olika energislag förbrukar olika mängd vatten. Idag får min favoritanalytiker Hannah Ritchie berätta vad data säger om vattenförbrukningen.

Svaret på frågan i rubriken är nej, solenergi och vindkraft använder mycket mindre vatten än fossila bränslen och kärnkraft. Kolkraft, fossilgas och kärnkraft använder stora mängder vatten för nedkylning.

Sustainability by Numbers: Do electric vehicles use more water than petrol?

De flesta elbilar som kör på vägarna idag förbrukar mer vatten än sina bensindrivna motsvarigheter. Men det beror inte på vattenförbrukning för utvinning av mineraler till batterier eller för att bygga bilen. Vattenförbrukningen handlar om hur elektriciteten som driver bilen produceras.

En bensinbil förbrukar 137 kubikmeter vatten. En elbil förbrukar nästan dubbelt så mycket 262 kubikmeter.

Bränslet utgjorde 72 procent av bensinbilens och 82 procent av elbilens vattenförbrukning. Det är utvinningen och förädlingen av bensinen och elproduktionen för elbilen som har störst betydelse för vattenförbrukningen.

En elbil som drivs av Kinas elnät idag förbrukar mer vatten än en bensinbil. Men när elektriciten produceras med solenergi och vindkraft kommer elbilen förbruka mycket mindre vatten eftersom både solenergi och vindkraft förbrukar väldigt lite vatten.

Sustainability by Numbers: Do electric vehicles use more water than petrol?

Så elbilar förbrukar mindre vatten när de laddas med elektricitet från vindkraft och solenergi. Elproduktion innebär oftast större vattenförbrukning än mineralutvinning och produktion av själva bilen.

Källor

Lämna ett svar