Laddinfrastruktur nyckel till framgång för elbussar

Vad händer

London satsar stort på elbussar för en renare och mer hållbar kollektivtrafik. Laddninginfrastrukturen blir en avgörande faktor för att hantera den ökande flottan.

Kontext

Idag rullar drygt 1000 elbussar på Londons gator. Målet är 9000 elbussar år 2030. Men en utmaning står i vägen: laddning. Att ladda en så stor flotta kräver en effektiv infrastruktur.

Ett exempel på laddningslösning är ett projekt som drivs av företaget Tootbus. Tootbus kör turister på turer runt huvudstaden. De har installerat solpaneler på taket av sin bussdepå i Wandsworth vilket ger elektricitet till bussarna. Solpanelerna producerar 65 megawattimmar elektricitet på ett år vilket är tillräckligt för att driva 25 procent av bussarna.

Förutom solpaneler satsar man också på laddstationer vid hållplatser och depåer. London har idag över 1 800 laddpunkter för elbussar, ett nummer som ökar i takt med att fler bussar elektrifieras.

Data

  • 1 000 elbussar i London idag
  • 9 000 elbussar år 2030 som mål
  • 1 800 laddpunkter för elbussar i London idag
  • “Tootbus” solpaneler producerar 25% av bussens energibehov

Vad har det för betydelse

Satsningarna på elbussar har ersatt bensin- och dieseldrivna bussar och både minskat koldioxidutsläpp och driftskostnader. Tootbus investering i solenergi kombinerad med laddstationer är en modell för Englands uppväxling från olja och gas.

Källor

Lämna ett svar