Har Grow en värdegrund?

Ja! Utgångspunkten är att vi människor bryr oss om varandra. När någon faller räcker vi fram en hjälpande hand. När människor växer gör vi det på varandras axlar.

Från denna enkla grund härrör andra demokratiska värderingar som ansvar, jämlikhet och frihet.

Kopplingen till fri energi är att när vi kan bygga och forma vår egen el och värme blir vi starkare, när vi inte är beroende av bränslen, elnät eller elpriser. Solenergi, vindkraft och batterilagring gör oss fria att hjälpa, både oss själva och varandra.

Demokrati utgår ifrån omtanke och kärlek. Vi bryr oss om och tar ansvar, både för oss själva och för varandra. Utifrån ansvar följer gemenskap, frihet, jämlikhet och rättvisa.

6 kommentarer

Lägg till din

Lämna ett svar