Världens 10 solenergi-supermakter

Vilka länder kommit längst i uppväxlingen till solenergi?

  • Har Tysklands Energiewende inneburit att kol och gas gett vika?
  • Är Kinas enorma solcellsproduktion stor nog att ersätta fossila bränslen?

Nope! Dessa länder förbränner fortfarande en enorm mängd kol, olja och gas. Solenergin är stor i antal paneler som producerats och monterats men inte i förhållande till den energi som länderna producerar totalt. Så vilka länder har växlat mest från fossila bränslen till solenergi och hur långt har de kommit? Energymonitor listar de tio länder som kommit längst.

Lämna ett svar