I finländska Småbönders satsar man på gemensam vindkraft

Vindkraft är ofta för stort för ett enskilt hushåll. I byn Småbönders i finländska Kronoby har invånarna gått samman och bjudit in vindkraftbolag att etablera verksamhet på tomter i området. Ursprungligen var syftet att finansiera vägunderhåll men vindkraften kommer också generera elektricitet och ge ett överskott till bygden.

Totalt är det mer än 50 markägare, av dem bor drygt 60 procent i Småbönders. Mårten Byskata poängterar att inkomsterna från eventuella möllor kommer till hela byn, i form av en bygdepeng som finns med i avtalet och som till exempel kan gå till föreningar.

yle: Småbönders tog vindkraften i egna händer – målet är en vindkraftpark som gynnar byn

yle: Småbönders tog vindkraften i egna händer – målet är en vindkraftpark som gynnar byn

Bildkälla

Lämna ett svar