Ekonomiskt är det vettigaste att satsa på att fånga upp solljus och luftens rörelser

Vad händer

Nu har nyheten nått ända till Dagens Nyheter, vi är på väg mot en radikalt annorlunda värld i fråga om energi. Som Katrine Marçal uttrycker det “Energin kommer att bli billigare. Kanske nästan gratis.”.

Kontext

År 1936 noterade en amerikansk flygplansingenjör vid namn Theodore Wright att varje gång som man lyckades dubblera produktionen av flygplan föll kostnaden för att bygga dem med 20 procent. Varför då? Jo, när vi börjar utveckla ny teknik lär vi oss ofta hur vi kan producera den billigare. Ekonomiskt spelar detta stor roll.

Om priset på flygplan faller med 20 procent kommer fler människor att köpa flygplan. Då kommer man också att producera fler. Och om priset sedan fortsätter att falla med 20 procent varje gång man dubblerar produktionen kommer ännu fler människor att köpa flygplan… Det bara fortsätter. Och fortsätter… Ny teknik som hamnar i en sådan spiral kommer att förändra världen.

Detta brukar kallas för ”Wrights lag”.

Och grejen är att utvecklingen av solceller verkar följa den. Varje gång produktionen dubbleras faller kostnaden med 30 procent. Även vindenergi ser ut att befinna sig i en liknande spiral: för vindturbiner faller kostnaden med 16 procent varje gång produktionen dubbleras.

Dagens Nyheter: Katrine Marçal: Därför kommer energin att bli nästan gratis

Vad har det för betydelse

De fallande priserna på solenergi, vindkraft och batterilagring innebär att vi hamnat i ett läge där det ekonomiskt vettigaste är att satsa på att fånga upp solljus och luftens rörelser. Eftersom det varken råder brist på solsken eller vind är det återstående problemet hur vi ska förvara elektriciteten som naturen ger oss. Även här säger ekonomerna att det numera bara finns en rationell investering och det är batterier. Priset sjunker, och ja detta är svårt att ta in, snabbare än priset på solenergi. Det tydliga ekonomiska mönstret visar att energimarknaderna är på väg ut ur dagens energikris mot en mer förutsägbar situation med låga beständiga priser.

Mellan raderna

Om utvecklingen av förnybar energi faktiskt följer ”Wrights lag” som den nya undersökningen från Oxfords universitet hävdar är den med andra ord nästan ostoppbar.

Då handlar det inte om politik. Eller om huruvida vi bestämmer oss för att bry oss om klimatförändringar, isbjörnar eller att miljoner människor helst inte ska dö i okontrollerbara värmeböljor.

För då handlar det om pris.

Om det där som man ofta lär sig på grundkurser i ekonomi: att när priset på något faller kommer fler människor att köpa det.

Dagens Nyheter: Katrine Marçal: Därför kommer energin att bli nästan gratis

I nyheterna

Lämna ett svar