Solenergin i Sverige ökade med 76% januari till oktober 2022 jämfört med samma period 2021

För en månad sedan såg vi att elproduktionen från solenergi i Sverige ökade med 76% perioden januari- september jämfört med samma period 2021. Nu har SCB publicerat data för oktober så vi tar en titt för att se om trenden håller i sig. Och det gör den, exakt!

Solenergin har ökat från 1092 gigawattimmar (miljarder wattimmar) för perioden januari- oktober 2021 till 1924 gigawattimmar för perioden januari- oktober 2022, en ökning med 76%. Om trenden håller kommer solenergin leverera 1985 gigawattimmar i år, alltså nästan 2 terawattimmar!

Källa: SCB/ Statens energimyndighet
Miljarder wattimmar (GWh)2022202120202019
Januari30774
Februari56262014
Mars196826027
April22214710060
Maj26113511357
Juni27318012569
Juli28718911271
Augusti28515513067
September2001108249
Oktober114613725
Totalt19241092786443
Källa: SCB/ Statens energimyndighet

Hur mycket är en gigawatt?

Lämna ett svar