Högst upp på höghus ger en kombination av solpaneler och vindkraft väldigt bra resultat

Vad händer

Holländska Ibis Power har utvecklat ett system som kombinerar solenergi med vindkraft högst upp på ett medelstort höghus och producerar sex gånger mer energi än fristående solenergi.

Vad har det för betydelse

I praktiken fungerar det som ett eget kraftverk för byggnaden uppe på taket.

https://www.youtube.com/watch?v=89k0Ah0aDBw

Mellan raderna

Färg och utseende går att anpassa och modifiera till arkitekturen men systemets utformning innebär att både solpaneler och vindkraftverk är synliga.

Kontext

It harnesses the Venturi effect to add 40-60% more windflow, creating power even in a slight breeze. Cutting-edge solar panels are arranged bi-facially to generate energy above and below while being cooled by the air.

Ibis Power Powernest

Solpanelerna kyls ner av vinden under vilket ökar solcellernas produktivitet med 10-15%. Precis som kombinerade sol- och vindkraftparker kan Ibis Power leverera elektricitet en större del av dygnet och en större del av året på grund av hur solljus och vind fördelas över dygn och årstider.

Men…

Ljud och vibrationer från vindkraftverken har inte upplevts som ett problem men beroende på hustyp, husens placering och utformning skulle det kunna bli ett bekymmer.

I nyheterna

Lämna ett svar