Fossilgas!

Vad händer

Språkrådet har beslutat att ordet naturgas ska byta namn till fossilgas i statens språkvård ISOFs termlista. Fossilgasens utsläpp av koldioxid är mindre än från kol eller olja men det är ett fossilt bränsle och består huvudsakligen av metan.

Kontext

Fossilgas, även kallad naturgas, består till största delen av metan och används liksom biogas som drivmedel, för att producera elektricitet och för uppvärmning. Eftersom fossilgas inte återbildas i samma takt som den används, är den en ändlig resurs och en icke-förnybar energikälla. Gasen skiljer sig på så vis från biogas, som kan produceras och användas som en del i ett relativt snabbt kretslopp. Därmed är biogas en förnybar energikälla. Vid förbränning av fossilgas frigörs dessutom en stor mängd kol till atmosfären; kol som under miljontals år legat utanför den vanliga kolcykeln. Fossilgas bidrar därmed kraftfullare till den globala uppvärmningen än vad biogas gör.

Institutet för språk och folkminnen: fossilgas

Gasen består av metan och används både som drivmedel, för att producera elektricitet och för uppvärmning. Det är inte en förnybar energikälla.

Sveriges Radio: Naturgas byter namn till fossilgas

Vad har det för betydelse

Eftersom människans tankar och känslor är delar av samma sak, biologiska ramar, förstår och känner vi olika beroende på vilka ord som uttrycks. När ett ord kopplas till ett annat, som natur och gas, ärver orden egenskaper av varandra och vi förstår frågan på olika sätt. Ett annat exempel, valfrihet, innebär att vi förstår val som en frihet. Och visst kan det vara en frihet att välja men också en börda, det beror på. Så vilka ord vi använder påverkar hur människor förstår en fråga, duh.

Fossilgas ger en mer rättvisande bild av verkligheten än naturgas och medför att människor får en bättre förståelse för vad gasen är och gör.

Mellan raderna

Jag har skrivit en bok om hur tänkandet och språkanvändning hänger ihop. Där tar jag bland annat upp hur ord kan användas för att manipulera, som frasen climate change, men också för att ärligt uttrycka det vi förstår och känner. Naturgas är ett exempel på ord som används för att manipulera. Fossilgas är ett exempel på när vi ärligt uttrycker verkligheten som vi förstår den.

I nyheterna

2 svar på ”Fossilgas!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *