Debatten om fåglar som dör i vindkraftverk syftar till att vilseleda

Debatten om vindkraftverk som ett hot mot fåglar är inte ärlig, den syftar till att vilseleda allmänheten och rikta vår uppmärksamhet bort från verkligheten. Verkligheten är den att kol, olja och gas dödar oändligt många fler än något annat energislag.

Att ta upp fåglar som dör är manipulativt. En bild i våra huvuden av en död fågel är mycket starkare, visuell och emotionell än en siffra om en massa dödsfall från något så abstrakt som fossila bränslen. För att matcha bör vi prata om människor som dör av kollunga, av gasförgiftning etcetera.

deathprint = the number of people killed per kWh produced

Forbes: Natural Gas And The New Deathprint For Energy

Dödslistan

James Concas uppräkning över antal dödsfall globalt, per biljon kWh, sett i relation till produktionens storlek (del av marknaden):

EnergislagDödsfall per biljon kilowattimmarProcent av global elmarknad
Kol100 00041
Olja36 00033
Bioenergi/biodrivmedel24 00021
Fossilgas4 00022
Vattenkraft1 40016
Solenergi4401
Vindkraft1502
Kärnkraft9011

En parameter jag saknar i James Concas översikt är dödsfall i gruvdrift. Hur många dör av att arbeta i gruvor? Hur påverkar gruvdrift omgivningen? Blir människor sjuka till exempel av att leva i närheten av kol- och urangruvor? Jag vet att gas skadar många.

Slutsats

Nästa gång någon tar upp fågelfrågan svarar du att kol, olja och gas dödar tusen gånger så många, i snitt 140 000 människor jämfört med vind som dödar 150! Vänd diskussionen till att handla om kol, olja och gas, om all död de orsakar, det är där debatten hör hemma.

Andra “debatter” att undvika

Fossilindustrin är otroligt skicklig på att styra debatten till sin fördel. Debaclet på COP- mötet i Köpenhamn 2009 var deras verk. Allt detta syftar bara till att rikta din blick åt fel håll.

I nyheterna

2 kommentarer

Lägg till din

Lämna ett svar