Flytande solparker blir allt vanligare

Tekniken med flytande solpaneler används i över sextio länder och har växt snabbt sedan det först testades 2007, inte minst på grund av att etableringen kan göras på ytor som varken politiker eller allmänhet har invändningar mot.

Kyla är en anledning till att solpaneler och vatten är en bra kombination. Även med höga utomhustemperaturer fungerar vattnet som kylelement för solcellerna vilket innebär att de genererar mer elektricitet per dygn. Omvänt fungerar panelerna som solskydd för vattnet vilket förhindrar algblomning och att vattnet dunstar.

I Thailand byggs en enorm flytande solpark med en kapacitet att generera 45 megawatt och i kombination med vattenkraft kan elektriciteten flöda dygnet runt.

I denna solpark i sydvästra Holland styrs de flytande panelerna med datorers hjälp och riktar dem för att maximera solljusets träffyta.

But this is no normal solar array, nor even simply one of the many new floating solar farms being installed in lakes, reservoirs and coastal areas across the world. That’s because its panels are doing something none of these other floating solar farms can do: meticulously tracking and following the Sun as it moves across the sky, to catch as many rays as possible.

This glistening installation, named Proteus after the ancient Greek sea god, is among the first to combine floating solar panels with Sun-tracking technology – all in an effort to maximise the amount of clean electricity it can produce.

The island, floating in Oostvoornse Meer, a lake in the south-west Netherlands, is covered in 180 of these moving solar panels, with a total installed capacity of 73 kilowatt of peak power (kWp). It’s a tiny amount in a world rapidly trying to switch to renewable energy, but SolarisFloat, the Portuguese company which built Proteus, believes this small installation could be scaled up to generate large amounts of clean electricity – and, crucially, without taking up valuable land.

BBC: The floating solar panels that track the Sun

1 kommentar

Lägg till din

[…] Det är inte bara flytande solenergi som utvecklas och sprids. Vindkraften hittar nya former och utvecklare skapar ny teknik för att kanalisera vindens rörelser. Amerikanska American Offshore Energy har utformat en turbin, the ”American Turbine” 😅 som påminner om svenska SeaTwirl men med segelformade vertikala blad för att fånga vindenergi. Konstruktionen fungerar utan mittaxel, standard i vanliga vindkraftverk, vilket minskar antalet rörliga delar och behovet av stål. […]

Lämna ett svar