När vi lyfter oss själva och varandra

Uppväxlingen från kol, olja och gas handlar inte bara om solpaneler och vindkraftverk, det innebär även en förändring för människor inombords. När vi ser och förstår samhällets framtid agerar vi mer fokuserat. Vi behöver en metod som är begriplig på det personliga planet och som vi vet ger resultat för oss alla, för det gemensamma. Slutligen behöver vi uppleva mening med våra handlingar, ett varför.

Alltså ett mål, en metod och ett syfte.

Men…jag vet att en människas utveckling också hänger samman med omgivningen. När samhället får tunnelseende gör vi det också. När vi blickar framåt och arbetar för att stärka oss själva så gör samhället det också. Så Grows metod handlar inte bara om solpaneler och vindkraftverk.

  • När du och jag växer kan vi ta med oss människorna i vår omgivning, att lyfta både oss själva och varandra.
  • När du mediterar påverkar du människorna runt dig och
  • när du cyklar istället för att ta bilen blir inte bara din upplevelse annorlunda.

Att ta upp inspirerande exempel är något jag gör både för mig själv och för dig som läser, det ökar både din och min energi 🔋💪🏼 Vi människor är delar av en helhet. Agera både för dig själv och för helheten.

En gammal självhälpsklassiker är att vi blir det vi tänker på mest vilket jag tror stämmer. Så tänk på samhället du vill leva i, tänk på dig själv i den framtiden och hur det känns att leva där. Sen är det bara att sätta igång, ett steg i taget 🏃🏼

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *