Demokrati, fri energi och kultur stärker människor

Demokrati, fri energi och kultur har minst en sak gemensamt, de bidrar till människors möjlighet att forma samhället och sina liv. Demokratin är medborgarnas verktyg för att skapa den värld vi vill leva i. Fri energi sätter energiverktyg i händerna på hushåll, organisationer, företag och kommuner med kapacitet att producera, dela och distribuera elektricitet och värme. Kulturen kopplar ihop människor med sin omgivning, med föremål och fenomen, låter oss känna och förstå livet, forma våra miljöer och skapa nya världar.

En styrka med solenergi och vindkraft som saknas hos kol, olja och gas är att de fria energierna kan anta olika former. Redan nu finns böjliga solceller och vertikala mikrovindkraftverk. Vi ser början på en utveckling av energiteknik för skulptörer, arkitekter, hantverkare och fler.

Politiskt har denna formbarhet potential. När fler människor formar lokalsamhället stärks de i sin demokratiska övertygelse. När energiverktygen närmar sig medborgarna, användarvänliga och på hushållens, idrottsklubbarnas och småföretagarnas villkor, skiftar maktbalansen från storindustrins ägare och lobby till befolkningen på lokal nivå.

Så idag blir det några exempel på solenergin som tar sina första stapplande steg in i kulturens värld. Efterfrågan på formbar energi är stor och det här är ett område jag tror kommer växa mycket de närmaste åren.

2 kommentarer

Lägg till din

Lämna ett svar