Symboler för en bättre värld

I den klassiska brittiska TV-serien Teletubbies har både sol och vind en klar symbolisk plats, de ingår i en god värld. Solenergi och vindkraft har länge använts på detta sätt som symboler för ett gott samhälle. Till och med små barn kan förstå solen och vinden. Teknik som bygger på dessa naturfenomen upplevs ofta som något begripligt och humant. Både solenergi och vindkraft har funnits länge och de är uppskattade fenomen över hela världen. Den diskussion vi har om vindkraft till havs är något nytt som inte kommer rubba de starka grundläggande känslor som människor har växt upp med.

Tvärtom är det viktigt att miljörörelsen nu bekräftar och upprepar det människor redan känner, att solenergi och vindkraft är positiva, värdefulla lösningar.

Genom att utveckla energisystem som inte dumpar problem på andra människor tar vi ansvar för våra handlingar och visar att vi bryr oss om varandra. Fri energi ger oss inte bara ökad frihet utan även en starkare tro på gemensamma lösningar, på ett samhälle vi skapar tillsammans. Det är idéer som alla kan ta till sig förutsatt att du och jag tar chansen och berättar om dem för vår omvärld.

Dang’cing flowers

Lämna ett svar