Perfektion eller framsteg

Vad händer

Vi måste agera! Många i miljörörelsen är skeptiska mot den teknik som nu tar plats och de problem det medför och väntar hellre på den perfekta lösningen vilket oftast innebär att inte göra någonting alls. Solenergi, vindkraft, batterier och elbilar har svagheter och problem men är den bästa lösningen just nu. Att vänta på något bättre är att förvärra klimatkrisen.

Kontext

Elproduktion från förbränning av kol kräver mer än 7 miljarder!! ton kol varje år! Den årliga oljeanvändningen är mer än fyra miljarder ton och den årliga användningen av fossilgas är… håll i dig fyra biljoner kubikmeter, alltså fyra tusen miljarder kubikmeter gas som varje år pumpas upp ur marken. Dessutom är kol, olja och gas engångsprodukter, varje gång du behöver mer värme eller elektricitet måste du gräva upp nytt kol, ny olja eller ny gas.

Jämför med vindkraftverk och solceller som byggs med 30 till 40 miljoner ton mineraler varje år (inte en promille av det fossila vansinnet) och som producerar gratis elektricitet i 20- 25 år.

Vad har det för betydelse

These innovations give us a proper chance of tackling climate change, deforestation, biodiversity loss, and countless other environmental problems. What’s more, they can give us clean air; safe, affordable, and abundant energy; and affordable, high-quality nutrition at the same time.

And clean energy mining will be temporary: we will work out how to recycle and repurpose the minerals for batteries, solar panels and wind turbines.

Sustainability by numbers: Perfect solutions: the enemy to solving our environmental problems

en avgörande skillnad att om importen av uran, kol, olja och gas upphör stoppar också produktionen av el och värme från dessa energikällor. Om importen av metaller för att tillverka vindkraftverk, batterier, elbilar och solceller upphör, så fortsätter ändå elproduktionen från alla kraftverk som finns, elbilarna kan köras och laddas och köras igen. För tryggheten i energisystemet är detta en avgörande skillnad.

Tomas Kåberger i Dagens ETC

Mellan raderna

If we’re going to mine for rare minerals then we’d better make sure we do it in a conscious way: thinking about where we mine, and how people are treated in its supply chains. If we’re developing meat substitutes we better make sure we’re making nutritious ones. The list goes on.

Sustainability by numbers: Perfect solutions: the enemy to solving our environmental problems

I nyheterna

Ett svar på ”Perfektion eller framsteg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *