Har vi börjat implementera femårsplanen?

I Grows femårsplan ersätter Sverige successivt kol, olja och gas med solenergi, vindkraft och batterilagring. Regeringen har inte fattat beslut att genomföra den uppväxling vi rekommenderar men de kommersiella marknaderna tuggar på och det senaste året har Sverige växlat upp utbyggnaden både av vindkraft och solenergi. Här är en statusuppdatering för femårsplanen med svar på två frågor.

1. Byggde Sverige tillräckligt mycket fri energi 2022?

Nej.

Enligt Grows femårsplan behöver Sverige växla upp solenergi och vindkraft med 6 terawattimmar första året. Vi har ännu inte statistik för hela 2022 men mellan januari och oktober producerade Sverige 143,36 terawattimmar elektricitet jämfört med 140,35 terawattimmar 2021, en ökning med 3 terawattimmar, hälften så stor ökning som behövs.

2. Minskade Sverige sina koldioxidutsläpp tillräckligt 2022?

Vi vet inte.

Den officiella statistiken för 2022 från Naturvårdsverket publiceras först till sommaren. Mellan 2020 och 2021 ökade utsläppen från 55,55 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 57,21 miljoner ton. Femårsplanens första år ska Sverige minska sina koldioxidutsläpp med 1 miljon ton koldioxidekvivalenter och det gjorde vi uppenbarligen inte 2020- 2021. Så här ser kurvan ut för Sveriges utsläpp över tid

Cumulative CO2 Emissions – Sweden

Lämna ett svar